TIENS 22. Godišnjica Nagradni Program za putovanje u Indiju

Kvalifikacijski period:
27.12.2016. - 26.06.2017.

Kriterij 1
Tko se može kvalificirati:
Svi Platinasti Distributeri koji su registrirani u zemljama TIENS Europske Regije.


Kvalifikacija:
1) Osobno sponzorirajte NOVE Distributere s minimalno 1600 BV ukupne prodaje od paketa učlanjenja.
2) Ukupna prodaja od paketa učlanjenja napravljena od Distributera do drugog nivoa treba biti 6000 BV (uključujući i one Ds koji su bili učlanjeni i prije novog KP a koji su kupili ili dokupili pakete učlanjenja)
3) Ukupna prodaja od Paketa učlanjenja u iznosu od 40 000 BV napravljena od svih Distributera sve do 4. Nivoa ( uključujući i one Ds koji su bili učlanjeni i prije novog KP a koji su kupili ili dokupili pakete učlanjenja)

  •  Prvih 60 distributera ( bazirano na prodaji Paketa Učlanjenja od svih Distributera do 4 nivoa ) koji će ispuniti gore navedenu kvalifikaciju smatrat će se dobitnicima nagrade za Putovanje na 22. Godišnjicu TIENS-a Indiju.
  •  Ukupna vrijednost nagrade je 2000 USD, sve troškove putovanja iznad 2000 USD trebaju pokriti sami Distributeri.
  •  Ako Distributer dosegne 2x kvalifikaciju navedenu gore, on/ona će dobiti 2xNagradu za putovanje, od kojih je jedna prenosiva na drugu osobu koju Ds sam izabere.
Kriterij 2
​Tko se može kvalificirati:
Svi Distribureri s počasnim statusom koji su registrirani u zemljama TIENS Europske regije.
 
Kvalifikacija:
1) Osobno sponzorirajte NOVE Distributere s minimalno 1600 BV ukupne prodaje od paketa učlanjenja.
2) Potvrdite mjesečno aktivni status Brončanog Lava prema Kompenzacijskom Planu tijekom kvalifikacijskoga perioda.
3) Postignite prosječnu mjesečnu prodaju od Ponovljene kupnje od 10 000 TNPV što je jednako ili je 105% od Prosječne Mjesečne Prodaje od ponovljene kupnje u odnosu na 4. Kvartal 2016.
  • ​Najboljih 40 distributera (bazirano na Prosječnoj Mjesečnoj Prodaji od ponovljene kupnje) koji će ispuniti gore navedene kvalifikacije smatrat će se da su dobitnici Nagradnog Putovanja na 22. Godišnjicu Tiens-a u Indiji.
  • Ukupna vrijednost nagrade je 2000 USD, sve troškove putovanja iznad 2000 USD trebaju pokriti sami Distributeri.
 
Bilješke:
1) Nagradno putovanje na 22. Godišnjicu TIENS-a u Indiji nije zamjenjivo za novac ili nekog drugo nagradno putovanje. Ovo putovanje ne može se prenijeti na nikoga drugog osim u slučaju kada je DS napravio 2x potrebnu kvalifikaciju kako je navedeno prije u tekstu.
​2) Program za Nagradno putovanje na 22. Godišnjicu TIENS-a ne ide zajedno s programom Globalnih Putovanja pod nazivom Global Passion Trips. Distributeri će slijediti kvalifikaciju za Globalno Putovanje - Global Passion Trip ako se žele kvalificirati za oba putovanja (bazirano na tome za koje putovanje su zahtjevi za kvalifikaciju veći).
3) Kriterij 1 i Kriterij 2 odvijaju se svaki za sebe.
 

Tiens Europe Business Department

21.12.2016.